Klauzula informacyjna

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informujemy, że:

1. Administratorem danych jest a. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Kościelna b. Medinova Aleksandra Kościelna, 44-200 Rybnik, ul. Długa 112, tel.: +48512190602, adres e-mail: kontakt@medinova.com.pl

2. W sprawie Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: kontakt@medinova.com.pl wpisując w temacie: RODO.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • podejmowanie działań marketingowych, w tym przekazywanie Pani/Panu informacji o nowych zabiegach, promocjach, ofertach specjalnych oraz komunikowanie się w sprawie wizyt w Klinice Medinova – jeśli zapisał się Pan/Pani do naszego newslettera wraz z podaniem e-maila/nr telefonu
  • udzielenie porady medycznej/ świadczenia medycznego / prowadzenie dokumentacji medycznej – jeśli jest Pani/Pan już naszym pacjentem
  • realizacja obowiązków wynikających z umowy – jeżeli jest Pani/Pan naszym dostawcą produktów/współpracownikiem

4. Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, udzielenie porady medycznej/ świadczenia medycznego/ prowadzenie dokumentacji medycznej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • na cele marketingowe – do czasu cofnięcia zgody w tej samej formie, w której zgoda została udzielona (checkbox, pisemnie)
  • w zakresie dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa
  • w zakresie dokumentacji księgowej – 5 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa